Onze Kinderen

Lorem ipsum dolor sit amet

 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Een nieuwe koers voor 't Spectrum

Talenten geven energie, maken blij en zorgen ervoor dat de tijd voorbijvliegt. Goed ontwikkelde talenten geven een gezonde dosis zelfvertrouwen dankzij een positief zelfbeeld. Reden genoeg om in te zetten op talentgedreven onderwijs. Binnen deze onderwijsvorm gaan we uit van de kracht en het talent van kinderen.


Ons motto is ‘Mogen zijn wie je bent met je eigen talent’. Bij de nieuwe koers hoort ook een nieuwe huisstijl, een nieuwe website, een vernieuwde flyer en een schoolgids. De nieuwe richting is samen met ouders en andere betrokkenen bij de school ingezet. Bij het proces zijn onder meer de MR, de klankbordgroep ouders en de leerlingenraad betrokken.


Talentgedreven onderwijs

Maar wat houdt talentgedreven onderwijs in? We vatten het graag voor je samen:


Op ’t Spectrum willen wij:

  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.
  • Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die voldoening en energie geven en die maken dat de tijd vliegt.
  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van onder meer het materiaal dat we hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen aan een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid.


Dat doen wij, omdat wij geloven:

  • Dat als je je talenten ontwikkelt, elk kind beter kan omgaan met de uitdagingen die op zijn of haar pad komen.
  • Dat talent soms iets is waar je goed in bent, maar sowieso iets is waar je energie van krijgt en blij van wordt.
  • Dat het ten goede komt aan de leerprestaties, omdat er meer balans is in energieverdeling. Aandacht besteden aan dingen/talenten waar je energie van krijgt, zorgt er ook voor dat je energie hebt om je te kunnen focussen op dingen die meer moeite kosten.

Meer nieuws

Kerstviering

Kerstviering

Op vrijdag 17 december hebben de kinderen het jaar gezellig afgesloten met elkaar tijdens de kerstviering. 
Samen bloembollen poten

Samen bloembollen poten

We kunnen nu al niet wachten tot het voorjaar! Dan komen namelijk de bloembollen die we onder begeleiding van een moestuinoud...