Onze Kinderen

Lorem ipsum dolor sit amet

 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Leerlingenzorg

Onderwijs op maat


Ieder kind heeft recht op onderwijs op maat. Dat betekent dat we kijken naar de mogelijkheden en de behoeften van een kind. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp of aangepaste oefenstof. Wie meer aankan, krijgt extra uitdagende opdrachten.


Op ’t Spectrum werken we met klassikaal onderwijs. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Maar geen kind is hetzelfde. Het ene kind vindt rekenen ontzettend lastig, terwijl het andere kind wel wat extra uitdaging kan gebruiken. Daarom werken we met groepsplannen. Een groepsplan geeft aan hoe we onze aandacht verdelen over kinderen die meer kunnen of verder zijn in de leerstof, kinderen die het gemiddelde van de groep volgen en kinderen die extra instructie of begeleiding nodig hebben.


Extra uitdaging

Kinderen die wel extra uitdaging kunnen gebruiken komen in aanmerking voor Levelwerkbox. Levelwerk biedt kinderen de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Dit werkt heel motiverend. Ook worden er uitdagende opdrachten op het gebied van taal en lezen aangeboden. Daarnaast hebben we in samenwerking met ODS De Eskampen een plusklas voor extra verrijking buiten de groep.


Extra ondersteuning

Het kan zijn dat een kind – tijdelijk – meer moeite heeft met een onderdeel. Het (begrijpend) lezen gaat niet zo goed of rekenen is toch wel erg lastig. Om een kind dan zo optimaal mogelijk te kunnen helpen bieden we extra hulp aan, zoveel mogelijk binnen de groep. Dat kan een extra of een andere instructie zijn of een aangepaste weektaak. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van de onderwijsassistent of andere leerkrachten om groepjes kinderen buiten de groep extra uitleg te geven of individueel te helpen.


Intern begeleider

’t Spectrum heeft een intern begeleider die de groepsleerkracht ondersteunt met het geven van onderwijs op maat. De intern begeleider begeleidt de leerkracht met groeps- en handelingsplannen, adviseert over extra hulp en is verantwoordelijk voor het organiseren van die extra hulp.


Passend onderwijs

We werken in het kader van Passend Onderwijs samen met ’t Hoge Holt, een school voor speciaal basisonderwijs en de coördinator Passend Onderwijs. Drie keer per jaar hebben we een zorgoverleg met de leerkracht, de intern begeleider en een aan OPON verbonden orthopedagoog.

Lees ook

Talentgedreven onderwijs

Ieder kind is anders. Dus moeten we het ook de ruimte geven zich te ontwikkelen op zijn of haar manier. Daarom werken we op ’...

Ons onderwijs

Op ’t Spectrum kijken we naar het kind. Dat doen we met onder meer talentgedreven- en doelgericht onderwijs. Ook vinden we he...