Onze Kinderen

Lorem ipsum dolor sit amet

 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Ons onderwijs

Op ’t Spectrum kijken we naar het kind. Dat doen we met onder meer talentgedreven- en doelgericht onderwijs. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid en eigenaarschap en dat ze leren leren. We bereiden ze immers voor op de toekomst.


Talentgedreven onderwijss

Ieder kind is anders. Dus moeten we het ook de ruimte geven zich te ontwikkelen op zijn of haar manier. Daarom werken we op ’t Spectrum met talentgedreven onderwijs. We willen dat kinderen hun eigen talenten (leren) kennen, veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen en zo een positief zelfbeeld krijgen.


Omdat we talentontwikkeling zo belangrijk vinden, hebben we er een aparte pagina over geschreven. Die vind je hier.


Doelgericht onderwijs

Wij geloven in onderwijs gericht op het aanbieden van kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Hiervoor gebruiken we het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). EDI helpt kinderen stapje voor stapje, actief en succesvol de leerstof eigen te maken.


Het model bestaat uit een aantal vaste stappen waarbij de leerkracht door het stellen van vragen continu controleert of alle leerlingen het begrijpen. Met een goede instructie, door rekening te houden met verschillen en door leerlingen actief te betrekken bij de leerstof neemt de leerwinst toe.


Typisch ’t Spectrum

Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen typisch ’t Spectrum. Zo hebben we binnen ons onderwijs veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld met Rots en Water) en kunst, cultuur, muziek en creativiteit, geven we vanaf groep 1 Engelse les, hebben we oog voor alle kinderen en zijn we een gezonde en verkeersveilige school


Ook besteden we veel aandacht aan bewegen. Naast twee keer per week gym, doen alle groepen aan pleinspelen. We zitten steeds meer stil en bewegen te eenzijdig. Op 't Spectrum proberen we kinderen structureel meer, beter en gevarieerder te laten bewegen. Dit draagt bij aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. En we zien dat kinderen (weer) ontdekken hoe leuk bewegen is! We houden de motorische ontwikkelingen van onze leerlingen bij met de MQ-scan. 


Meer weten over onze visie en missie?


Lees ook

Leerlingenzorg

Ieder kind heeft recht op onderwijs op maat. Dat betekent dat we kijken naar de mogelijkheden en de behoeftes van een kind. W...

Ons onderwijs

Op ’t Spectrum kijken we naar het kind. Dat doen we met onder meer talentgedreven- en doelgericht onderwijs. Ook vinden we he...