Onze Kinderen

Lorem ipsum dolor sit amet

 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Openbaar onderwijs

‘t Spectrum is een openbare basisschool. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht je sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Bij ons op school is iedereen evenveel waard en krijgt iedereen gelijke kansen. We leren kinderen respect hebben voor elkaars mening en overtuiging en overeenkomsten en verschillen te waarderen.


Kernwaarden

In het openbaar onderwijs staan gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting centraal. Daarnaast

kent ons openbaar onderwijs een aantal aanvullende kernwaarden. Deze lichten we hieronder graag toe:


1. Iedereen is welkom

Op onze school is ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom, ongeacht iemands levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.


2. Waarden en normen

We laten kinderen hun eigen waarden, normen en idealen ontdekken. Dat doen we door actief aandacht te besteden aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. We werken daarvoor onder meer samen met een vakleerkracht Humanistische en Godsdienstige vorming. In de groepen 6 en 7 mogen kinderen wekelijks een les godsdienstige of humanistische vorming volgen.


3. Van en voor de samenleving

’t Spectrum is van en voor de samenleving. Daarom betrekken we leerlingen, ouders en medewerkers actief bij de besluitvorming over onze doelen en stemmen we belangrijke zaken af met betrokkenen.


4. Wederzijds respect

We houden rekening met en gaan uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle kinderen, ouders en medewerkers van onze school.


OPON

’t Spectrum maakt deel uit van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON). Onder OPON vallen tien openbare scholen voor basisonderwijs, een samenwerkingsschool voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs. Gezamenlijk verzorgen wij openbaar onderwijs voor zo'n tweeduizend kinderen in de gemeente Noordenveld.

Lees ook

't Spectrum: Talenten voorop

’t Spectrum is een openbare basisschool in Peize. Op onze school staat talentontwikkeling centraal. Kinderen mogen hier zijn ...

Visie en missie

Op ’t Spectrum mag ieder kind zichzelf zijn en krijgt het de kans zijn of haar talenten (verder) te ontwikkelen. Niet gek dus...