Onze Kinderen

Lorem ipsum dolor sit amet

 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Ouders in de school

Ouders zijn op tal van manieren betrokken bij ’t Spectrum. Natuurlijk omdat ze één of meerdere kinderen op onze school hebben, maar ook doordat ze lid zijn van de MR of de Oudervereniging of een actieve bijdrage leveren in een oudercommissie. Zonder hen was er een stuk minder mogelijk!


MR

De medezeggenschapsraad (MR) regelt de inspraak van leerkrachten en ouders en bestaat uit drie leden namens de ouders en drie leden namens het team. Samen overleggen en adviseren zij de directie en het bestuur over allerlei zaken die met ‘t Spectrum te maken hebben. Denk aan het jaarplan, het schoolformatieplan, het kwaliteitsbeleid, het schoolreglement en regels om de veiligheid en gezondheid op school te bevorderen. Onze MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn over het algemeen openbaar. Iedere ouder is dus welkom om ze bij te wonen.


GMR

Namens onze school zit één van de vertegenwoordigers van het personeel ook in de GMR. Dit is de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de gemeente Noordenveld. Hierin zijn alle scholen binnen de gemeente vertegenwoordigd.


Oudervereniging

De oudervereniging van ’t Spectrum probeert de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid, de school gevraagd en ongevraagd te adviseren, onderzoek onder ouders te organiseren, mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen en activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat te stimuleren.


Klankbordgroep

Naast de oudervereniging en de medezeggenschapsraad hebben we op 't Spectrum ook een klankbordgroep voor ouders. In de klankbordcommissie zitten ouders met kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw van onze school. De commissie komt op uitnodiging van de directie of één van de leden bijeen. Dit gebeurt zo'n drie tot vier keer per schooljaar. Tijdens een bijeenkomst wordt een open gesprek gevoerd over onderwerpen die zowel de school als de ouders raakt. Verbeterpunten uit het gesprek nemen we mee. 


Vrijwillige ouderbijdrage

De oudervereniging is daarnaast verantwoordelijk voor de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Ze stelt het bedrag jaarlijks vast en is verantwoordelijk voor de inning. Van de vrijwillige ouderbijdrage financieren we onder meer de schoolreisjes, activiteiten rondom feestdagen, lees- en kookactiviteiten en het tweejaarlijkse themafeest.


Oudercommissies

We hebben verschillende oudercommissies. Zo organiseert de feestcommissie activiteiten rond Sinterklaas, Kerst, Pasen, het Zomerfeest en de laatste schooldag. De kookcommissie houdt zich bezig met kookactiviteiten voor alle groepen, terwijl de leescommissie zich inzet voor de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen en de maandacties voor de bibliotheek op school. Ouders in de hoofdluiscommissie controleren na iedere vakantie alle kinderen op de aanwezigheid van neten (eitjes van luizen) en de verkeerscommissie organiseert een verkeersweek en voert verlichtingscontroles uit.

Lees ook

Ouders in de school

Ouders zijn op tal van manieren betrokken bij ’t Spectrum. Zonder hen was er een stuk minder mogelijk!

Downloads

Op deze pagina vind je verschillende documenten over 't Spectrum, zoals de schoolgids en het formulier om verlof aan te vrage...